תוכנת סינון לסמארטפון- בקרוב

תוכנת הסינון למכשירי אנדרואיד כופה על המכשיר להעביר את כלל התקשורת
דרך שרתי הסינון של נט-צח
לאחר ההתקנה ניתן להחריג אפליקציות יעודיות ולאפשר להן לעבור ללא סינון

האפליקציה אינה מכבידה על מכשיר האנדרואיד ומאפשרת גמישות ונוחות בעבודה

האפליקציה ניתנת להורדה או לקבלה במייל
לאחר קבלת הקובץ יש להריץ את ההתקנה
בסוף ההתקנה מתבקש הלקוח להזין שם משתמש וססמא אשר מזהים מול מערכת הסינון

האפליקציה תומכת בהחרגת אפליקציות, פתיחת אתרים וכיוב