home

ספק האינטרנט המסונן

גלישה בטוחה בחמישה צעדים פשוטים!

  • הכר את הפתרון של נט-צח
  • קבע מהירות 
  • בחר מסלול 
  • בחר תוספי אבטחה רצויים
  • הירשם כמנוי!

רשת האינטרנט מלאה בסכנות, התגונן מפניהן עם נט-צח

לרשותך שש רמות סינון  בסיסיות - להתאמה לצרכיך.

הבחירה שלך.

לתיאור מפורט של רמות הסינון - מסלולי סינון

בשנים האחרונות, הולך ומתגבר הצורך בשימוש ברשת האינטרנט לצרכי עבודה, לימודים, סידורים ועוד, אך לצד זאת גדל החשש מפני חשיפה לתכנים שאינם ראויים והנזק הרב העלול להיגרם מכך. אנו מכבדים אותך בקביעת למה מתאים לך, ולמשפחתך להיחשף. עד עתה, התאכזבת מפתרונות הסינון שהוצעו לך מפני שהם תיסכלו, והפריעו לחווית הגלישה.

אנו מברכים אותך על בחירתך בנט-צח ומזמינים אותך להכיר עולם חדש של אינטרנט בטוח, יעיל ונקי מתכנים מזיקים.

מערכת הסינון של נט צח מבוססת על טכנולוגיית Livigent החדשנית והמתקדמת, המייצגת כעשור של זמן פיתוח והשקעה של מיליוני דולרים. המערכת אושרה ע"י רבנים רבים ומנהיגי קהילות בארצות הברית והיא משרתת בשנים האחרונות בנאמנות אלפי משפחות ובתי עסק בארצות הברית במסגרת JNet.

מסנן התוכן יושב על שרתי הקישור ולא על מחשב הלקוח. בעת הגלישה, סורקת המערכת את תוכן הדף המבוקש, וקובעת האם הוא מתאים לרמת הסינון בה אתה משתמש. הפעולה מתבצעת מיידית, בצורה חלקה וללא האטה בגלישה. כמו כן, לא ניתן לעקוף את מערכת הסינון.

מתחברים עכשיו לעידן החדש של הגלישה הבטוחה בישראל!